Zapraszamy do składania ofert w postępowaniach:

Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy VISIMIND w targach międzynarodowych.

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa VISIMIND
Cele projektu dotyczą wzrostu konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne.
Wartość projektu: 418 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 164 967,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa VISIMIND
Cele projektu dotyczą wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne.
Wartość projektu: 832 710,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 338 432,30 zł

Program Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa VISIMIND LTD SP. Z O.O.
Cele projektu: zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Efekty projektu: zapewnienie ciągłości działania firmy i stabilności zatrudnienia.
Wartość projektu: 321 570,87 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 321 570,87 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa VISIMIND LTD SP. Z O.O.
Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa VISIMIND i realizacja celów technologicznych.
Efekty projektu: Prowadzenie działań badawczo- rozwojowych, ukierunkowanych na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystania Sztucznej Inteligencji do wsparcia procesu detekcji i klasyfikacji danych z oblotów.
Wartość projektu: 1 319 744,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 781 609,44 zł