Rozwiązania w zakresie energetyki

Visimind oferuje prace w zakresie dokumentacji oraz inspekcji infrastruktury elektroenergetycznej obejmującej m.in. ocenę stanu słupów, linii, izolatorów, transformatorów i innych urządzeń technicznych. Metoda Visimind pozwala na jednoczesną analizę informacji o stanie technicznym sieci, lokalizacji obiektów i stanie własności gruntów. Nasi klienci mają możliwość dowolnej konfiguracji naszego systemu mając do dyspozycji nawigację, laser, kamerę termowizyjną oraz kamery fotogrametryczne o różnych parametrach.

„Standardy wykonawstwa oraz fachowość i potencjał kadry technicznej firmy Visimind Ltd Sp. z o. o. pozwalają nam rekomendować ją jako solidnego wykonawcę, godnego polecenia innym inwestorom.”

Jan Burzej, Dyrektor Oddziału, Oddział w Będzinie, TAURON Dystrybucja S.A.

Co oferujemy?

Usługi i produkty Visimind wspierają procesy zarządzania infrastrukturą energetyczną. Zastosowanie metody Visimind minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w dostawie prądu spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń energetycznych. Rozwiązanie Visimind umożliwia specjalistom w zakresie utrzymania oraz GIS określenie lokalizacji oraz stanu obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, a co za tym idzie – podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych – ma to kluczowe znaczenie dla redukcji przerw w dopływie energii elektrycznej, czasowych wyłączeń i związanych z nimi kosztów.

System Visimind dostarcza informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania szatą roślinną, zapewniając możliwość analizy ryzyka wystąpienia awarii związanych z nieprawidłowym utrzymaniem linii zalesienia wzdłuż infrastruktury energetycznej. Oszacowanie stopnia zagrożenia pasa ochronnego wzdłuż linii elektroenergetycznej umożliwia zapobieżenie ewentualnym szkodom i problemom technicznym.

W ramach jednego projektu gromadzony jest materiał z setek kilometrów linii elektroenergetycznych. Dane pozyskiwane są z pokładu śmigłowca w technologii fotogrametrii lotniczej oraz lotniczego skaningu laserowego.

Celem dostarczenia oferowanego rozwiązania jest wsparcie dla przedsiębiorstwa w następujących obszarach biznesowych:

  • minimalizacja prawdopodobieństwa przerw w dopływie prądu spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń elektroenergetycznych – linii, słupów czy izolatorów,
  • podniesienie wydajności pracy w terenie w oparciu o dane lokalizujące usterki,
  • optymalizacja działań prewencyjnych w zakresie stanu technicznego sieci,
  • optymalizacja wykorzystania zasobów i potencjału Firmy,
  • optymalizacja procesów zarządzania infrastrukturą sieciową,
  • usprawnienie procesów planowania i rozbudowy sieci.
Opinie Klientów

Możemy polecić firmę Visimind Ltd Sp. z o. o. jako dobrego, rzetelnego i sprawdzonego partnera w realizacji wszelkich przedsięwzięć związanych z usługami kontroli gazociągów z powietrza.

Jarosław Sopoćko, Kierownik, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Oddział w Gdańsku, Polska Spółka Gazownictwa Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością

Wszystkie prace zostały wykonane w terminie umownym, z należytą starannością oraz z zachowaniem wysokich standardów. Firma Visimind Ltd. Sp. z o. o. wykazała się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz bardzo dobrym podejściem do oczekiwań klienta. Wykwalifikowana kadra pracowników gwarantuje wysoką jakość i sprawną realizację zleconych prac.

Jolanta Zaręba, Dyrektor Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Oddział w Gdańsku, Energa-Operator SA.