Nasza metoda

Metoda firmy Visimind, pozwala m.in. na ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej tj.:

  • wizualną ocenę stanu podkładów kolejowych, szyn, sygnałów i znaków kolejowych, słupów, trakcji elektrycznej itp.,
  • ocenę stanu obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów),
  • ocenę stanu urządzeń technicznych (energetycznych, telekomunikacyjnych, zabezpieczenia ruchu kolejowego).

Dane

Prezentacja danych ma miejsce w dedykowanym programie DPM 3D Inspection w sposób czytelny i szybki. Dane pochodzące z wielu źródeł są integrowane w jednolitym środowisku, a dzięki uzyskanej w ten sposób synergii, informacja o infrastrukturze jest bardziej kompleksowa i dostępna. Pozyskane dane można wykorzystać również do:

  • pomiaru współrzędnych geodezyjnych i opisu elementów infrastruktury kolejowej,
  • wykonania wizualizacji pasa kolejowego i otoczenia (zagrożenia ze strony szaty roślinnej),
  • tworzenia map cyfrowych i hałasu,
  • modelowania 3D terenu i obiektów z nim związanych.