Działanie w sektorach podwyższonego ryzyka jest dla nas codziennością. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości jest jednym z najważniejszych elementów naszych bieżących zadań i jest realizowane w całym procesie wdrażania projektu. Stosowane przez Grupę Visimind procedury kontroli i nadzoru jakości QA/QC pozwalają nam osiągac bardzo wysokie wskaźniki poprawności oraz dokładności dostarczanych danych.

Bezpieczeństwo w Visimind rozpatrujemy w trzech kategoriach: bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo informacji.

Bezpieczeństwo przemysłowe

Visimind należy do elitarnej grupy organizacji, które uzyskały świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Kilkumiesięczna procedura weryfikacji i audytów zaowocowała pozytywną decyzją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w zakresie przyznania Visimind uprawnień do otrzymywania i przetwarzania informacji niejawnych.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważną wartością dla Visimind. Potwierdza to uzyskanie po serii audytów certyfikatu OHSAS 18001:2007.

Bezpieczeństwo informacji

Działanie w strategicznym sektorze jakim jest sektor energetyczny wymaga zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Visimind pracuje zgodnie ze standardem ISO/IEC 27001 oraz w rezultacie przeprowadzonego audytu uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2015.