Rozwiązania w zakresie infrastruktury

Rozwiązanie Visimind dla drogownictwa pozwala na usprawnienie procesów planowania, utrzymania i modernizacji dróg oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Visimind przeprowadza inwentaryzację i pomiar obiektów infrastruktury drogowej bez zakłócania ruchu ulicznego.

Visimind oferuje unikalne, długoterminowe rozwiązania. Zostały one wypracowane w toku kilkuletnich projektów dla zarządców dróg przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej. Dostarczane informacje zasilające systemy GIS stanowią duży atut w procesie optymalizacji kosztów podejmowanych przedsięwzięć i inwestycji, usprawniają procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz infrastrukturą drogową, w tym planowania bezpieczeństwa użytkowania dróg.

Co oferujemy?

Nasza firma dostarcza dane geograficzne w postaci zobrazowań 2D i 3D, współrzędnych oraz atrybutów opisowych zasilających bazy danych w informacje na temat obiektów infrastruktury drogowej. Informacje te stanowią materiał bazowy do wykonania inspekcji, inwentaryzacji i dokumentacji pasa drogowego, wspomagania prac projektowych oraz weryfikacji wykonanych zleceń. Informacje o pasie drogowym pozyskiwane są z poruszającego się pojazdu bądź z pokładu śmigłowca. Zgromadzenie danych możliwe jest o każdej porze roku, dla każdej klasy drogi, także w przypadku obszarów intensywnie wykorzystywanych przez pojazdy i pieszych.

Visimind oferuje:

  • wykonanie wizualizacji pasa drogowego i otoczenia,
  • pomiar współrzędnych geodezyjnych i opis elementów infrastruktury,
  • modele 3D terenu i architektury wykonane w technologii skaningu laserowego (LiDAR),
  • bazy danych geograficznych,
  • mapy cyfrowe,
  • mapy hałasu,
  • stacje robocze GIS.

Istotną zaletą usług proponowanych przez Visimind jest redukcja prac terenowych do niezbędnego minimum, gdyż opracowania z terenu dostępne są
dla pracowników w biurze w technologii klient-serwer. Zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa.