Wstęp

Firma Visimind dostarcza klientom dedykowane oprogramowanie (DPM 3D Inspection), które służy do tworzenia dokumentacji infrastruktury w oparciu o dane dostarczane przez naszą firmę. Program, umożliwia wizualizację i przetworzenie zbiorów pozyskanych metodami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi (skaning laserowy). Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, staramy się sami wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i rozwijać oprogramowanie zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Główne cechy oprogramowania:

 • prezentacja zdjęć fotogrametrycznych w trybie 2D oraz 3D,
 • prezentacja danych pozyskanych w technologii skaningu laserowego,
 • prezentacja rezultatów oględzin infrastruktury,
 • prezentacja i edycja cyfrowych map wektorowych w formacie bazodanowym ESRI Shape,
 • prezentacja cyfrowych map rastrowych,
 • prezentacja materiałów pozyskanych w technologiach termowizyjnych,
 • digitalizacja danych laserowych,
 • klasyfikacja chmury punktów danych laserowych,
 • pomiar współrzędnych i odległości w danych laserowych oraz na zdjęciach stereograficznych,
 • korelacja pomiędzy obiektami zobrazowanymi na modelu laserowym oraz na materiałach zdjęciowych i odwrotnie,
 • integracja zdjęć terenu z mapą cyfrową, ortofotomapą,
 • wykrywanie obiektów kolizyjnych w zadanym promieniu przeszukiwania,
 • wyszukiwanie obiektów według zadanych atrybutów,
 • wirtualny przejazd/przelot zwizualizowaną trasą,
 • opis obiektów na zdjęciach, eksport danych do celów dokumentacji,
 • wykonywanie, zapis, drukowanie i eksport profili podłużnych i poprzecznych
 • transformacja współrzędnych pomiędzy stosowanymi w Polsce układami współrzędnych geodezyjnych i układem WGS-84.

Nie sposób jest wymienić wszystkie funkcje dostępne w programie DPM 3D Inspection. Staramy się stale rozwijać i udoskonalać dostępne funkcjonalności. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, przygotujemy ofertę oraz dopasujemy dedykowane oprogramowanie specjalnie dla Twojej firmy.