Tereny zurbanizowanie

Rozwiązania dla przestrzeni zurbanizowanych

Jeśli korzystasz już z map cyfrowych, być może zauważyłeś, że często brakuje poszukiwanych informacji lub mają one niewłaściwe atrybuty. Dzięki fotogrametrycznym technikom pomiarowym Visimind opartym na GPS, możesz dokładnie określić położenie każdego ze swoich aktywów.

Po prostu jeździmy samochodami lub drezynami, latamy samolotami, śmigłowcami czy też dronami wyposażonymi w wiele kamer o wysokiej rozdzielczości, które są zintegrowane z LiDAR-em. Podczas akwizycji zbieramy informacje o lokalizacji za pomocą naszych zaawansowanych odbiorników GPS zintegrowanych z systemem inercyjnym. Nasze oprogramowanie umożliwia klientowi końcowemu przeglądanie i wydobywanie dowolnych informacji geo-pozycyjnych z zebranych danych.

Dzięki temu można precyzyjnie inwentaryzować i oceniać stan istniejących informacji. Wszystkie składniki majątku są precyzyjnie pozycjonowane, zaznaczane na mapie i skanowane laserowo pod wszystkimi możliwymi kątami. Powstała w ten sposób bardzo dokładna dokumentacja jest w każdej chwili dostępna z biurka.

Można dokonać dokładnych pomiarów elewacji, przystanków, chodników itp.

Wykorzystując obrazy 3D jako podstawę możemy stworzyć wirtualne modele i rysunki poprzedzające rekonstrukcje, plany lub projekty oraz wizualizacje wykorzystujące VR.

Dokładna inwentaryzacja może być obliczona przy użyciu zeskanowanego laserowo modelu 3D zawierającego odległości, wysokości, powierzchnie i objętości. W czasie lotu lub jazdy skanowanie laserowe i wszystkie inne zbierane dane są wykonywane jednocześnie.
Eksperci są w stanie wykorzystać zawarte w obrazach informacje dotyczące sieci, masztów itp. do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarówno obecnej, jak i planowanej infrastruktury, a także do identyfikowania potencjalnych problemów, a wszystko to z poziomu swojego komputera. Ten jasny i dokładny "obraz" może być również przydatny jako podstawa do negocjacji.

Wszystkie zgromadzone dane mogą być dostępne przez Internet z komputerów organizacji, dzięki czemu wszyscy wyznaczeni pracownicy mogą mieć w każdej chwili dostęp do obrazów.

Użytkownicy zostaną oczywiście nauczeni, jak czerpać maksymalne korzyści z całego systemu.


Czy zapomniałeś wykonać pomiaru? Jak w rzeczywistości wyglądała lokalizacja?


Nie ma problemu! Wystarczy przywołać zdjęcia z tego miejsca i dokonać pomiaru bezpośrednio na zdjęciu.
Możesz szybko ocenić, czy Twoi wykonawcy spełnili Twoje wymagania.

Możesz oglądać obraz z wielu różnych kątów i obracać model 3D tak, jakbyś był na miejscu.

Wszystkie te informacje mogą być zintegrowane z Twoim systemem informatycznym.

Można tworzyć historię obrazów i oceniać procesy przez dłuższy czas.

Jeśli potrzebujesz którejś z naszych usług, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy

Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, ale wystąpiły problemy

Wystąpił błąd przy wysyłaniu Twojej wiadomości. Proszę, spróbuj ponownie!