Drogi

Rozwiązania dla drogownictwa

Z pomocą usług i technologii Visimind, będziesz w stanie szybko stworzyć aktualną mapę swoich aktywów. Twoja organizacja będzie mogła uniknąć uprzedzeń i błędnych interpretacji.

Dzięki dokładnym współrzędnym, zdjęciom i pomiarom Twój system informacyjny będzie znacznie dokładniejszy. Będziesz w stanie dyskutować, kontrolować i komunikować się bardziej efektywnie oraz budżetować i planować bardziej efektywnie.




Co oferujemy?

Informacje o pasach drogowych zbieramy z poruszających się pojazdów lub helikopterów. Można to zrobić o każdej porze roku dla każdej klasy drogi. Dotyczy to obszarów intensywnie użytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Możemy zaktualizować Twoje informacje GIS i dostarczyć dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu, znaków drogowych, przystanków autobusowych, krawężników itp. Technologia Visimind zapewnia dokładne położenie każdego obiektu, który chcesz zmapować lub monitorować.

Do każdego środka trwałego można przypisać określone dane. Podczas pozycjonowania Twoje aktywa są katalogowane i łączone z informacjami w Twoim Systemie GIS.

Przeglądając swoje zasoby z biura, będziesz mógł uniknąć niepotrzebnych wycieczek w teren. Wystarczy przeglądać lokalizacje z pulpitu i pobierać informacje w miarę potrzeb.

Twoje inwentaryzacje będą mniej czasochłonne i bardziej wydajne, a ponieważ usługi Visimind nie przerywają ruchu drogowego, możemy przechwytywać informacje na autostradach i drogach o dużym natężeniu ruchu w godzinach szczytu.

Skorzystasz również z bardziej przejrzystej komunikacji. Czy mówicie o tym samym składniku majątku lub lokalizacji? Czy masz problemy z interpretacją informacji z drugiej ręki? Visimind rozwiązuje te wątpliwości, dostarczając precyzyjne pozycje, sekwencje obrazów i modele 3D dowolnego obiektu, który musisz omówić.

Eksperci z różnych dziedzin mogą dokonywać własnych analiz na podstawie tych samych obrazów. Do zgromadzonych danych można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

Skanowanie laserowe wykonywane jest równocześnie z innymi sposobami zbierania danych. Powstałe w wyniku skanowania laserowego modele 3D pozwolą Ci dokładnie obliczyć odległość, wysokość, powierzchnię i objętość.

Będziesz w stanie uzyskać więcej szczegółów. Ponieważ będziesz w statycznym, biurowym środowisku, a nie w pojeździe, będziesz mógł mieć więcej czasu na dokładny przegląd i ocenę zdjęć. Dzięki temu więcej osób będzie miało dostęp do zdjęć i będzie mogło szybko i skutecznie ocenić i rozwiązać potencjalne problemy.

Prace zlecone mogą być również kontrolowane z biura. Dane z systemu Visimind dają Ci obiektywny obraz miejsca pracy, umożliwiając dokładną ocenę postępu prac i zgodności ze specyfikacjami. Dyskusje między Tobą a wykonawcą mogą odbywać się przed monitorem, a Ty możesz przywołać obraz z dowolnego momentu w historii projektu.

Inwestycja na przyszłość. Dostarczane przez nas dane posiadają współrzędne, które będą kompatybilne z wszelkimi przyszłymi systemami, które będą wymagały absolutnej precyzji.

Visimind oferuje:

Dużą zaletą usług Visimind jest ograniczenie do minimum prac w terenie poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do miejsca zdarzenia z biura dzięki naszej technologii klient-serwer. Takie rozwiązanie może również obniżyć koszty działalności.

Jeśli potrzebujesz którejś z naszych usług, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy.

Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, ale wystąpiły problemy

Wystąpił błąd przy wysyłaniu Twojej wiadomości. Proszę, spróbuj ponownie!