Środowisko

Rozwiązania dla środowiska

Szybka i bezpieczna inwentaryzacja generuje obrazy, które następnie mogą być badane przez ekspertów. Można ograniczyć liczbę wyjazdów w teren i zmniejszyć koszty inwentaryzacji, eksploatacji i planowania. Dokładna baza obrazów daje jeszcze lepszą podstawę do podejmowania decyzji.
Czy potrzebujesz informacji o wielkości Twojego lasu? Czy planujesz nowe lasy?

Twoja organizacja może korzystać ze zdjęć i danych laserowych połączonych z systemem GIS, aby podejmować lepsze decyzje. Planowanie przyszłych prac stanie się łatwiejsze, gdy będziesz miał dokładny przegląd aktualnego stanu, a dzięki obrazom będziesz mógł skutecznie ustalić priorytety ewentualnych działań.

Łącząc informacje o aktywach ze zdjęciami i chmurą punktów, jednocześnie przeprowadzając precyzyjne pozycjonowanie, możemy zinwentaryzować Twój las i powiązać bardzo konkretne informacje z każdym pojedynczym aktywem.

Dzięi naszym metodom możesz wyodrębnić więcej informacji, a zdjęcia mogą być dokładniej przeglądane. Specjaliści z dziedziny leśnictwa będą mieli więcej czasu na inspekcję lasów w celu wykrycia np. chorób drzew.

Zgromadzone dane mogą być udostępniane w churze i mogą być przeglądane przez każdego pracownika w Twojej organizacji przy użyciu dedykowanej aplikacji webowej.

Będziesz miał skuteczniejszą kontrolę nad wylesieniami czy nasadzeniami. Zobacz, jak przebiega realizacja umowy. Dyskusje mogą odbywać się przy obrazach, które masz przed sobą.

Dokładne dane mogą być eksportowane do dowolnego systemu GIS, dzięki czemu mogą być zawsze aktualne.

Twoja inwentaryzacja będzie bardziej kompletna. Odcinki, które przelecieliśmy są automatycznie odtwarzane w naszym oprogramowaniu, a dzięki systemowi nawigacji widzimy, które odcinki wymagają dodatkowych przelotów. Żaden obszar nie zostanie pominięty.

Nasze zeskanowane laserowo modele 3D umożliwiają obliczenie odległości, wysokości, powierzchni i objętości lasów lub polan. Skanowanie laserowe odbywa się jednocześnie z gromadzeniem pozostałych danych.

Możesz odtworzyć historię stanu lasu i ocenić procesy w dłuższym okresie czasu.


Rzeki i linie brzegowe

Możemy udokumentować rzeki lub linie brzegowe, dzięki czemu można podjąć środki zapobiegawcze przed ewentualną powodzią. Jednocześnie mapowana jest roślinność, ukształtowanie terenu i topografia.

Plany środowiskowe i analiza konsekwencji środowiskowych mogą być prowadzone bardziej szczegółowo i skutecznie.

omożemy Ci udokumentować te miejsca, w których rozwijająca się infrastruktura lub zabudowa może mieć negatywny wpływ na środowisko. Dostarczając Państwu prawidłowych informacji ułatwiamy podejmowanie właściwych decyzji.


Oferujemy

W zakresie badań hydrologicznych, Visimind oferuje:

Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz którejś z naszych usług - przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, ale wystąpiły problemy

Wystąpił błąd przy wysyłaniu Twojej wiadomości. Proszę, spróbuj ponownie!