Kolej

Inwentaryzacja wykonywana jest metodą fotogrametrii (częściowo lotniczej, częściowo kolejowej) oraz skaningu laserowego. Z zebranych informacji powstają modele wysokościowe, a także modele 3D torów i ich otoczenia.

Nasza kontrola utrzymania zapewnia np. pomiary odległości aktywów wzdłuż toru, takich jak znaki i roślinność. Każdemu składnikowi majątku przypisany jest numer identyfikacyjny połączony z bazą danych SQL, a także interaktywna mapa w systemie GIS.

Kontrola zapewnia wsparcie dla aktywów, które mogą być potencjalnie uciążliwe lub niebezpieczne w transporcie

Nasze pomiary dostarczają informacji o aktywach takich jak np. brzegi, wały, linie, studnie, słupy i ogrodzenia. Pomiary konturów tuneli mogą dostarczyć informacji o otworach i rozwidleniach, odcinkach normalnych, odchyleniach i umocnieniach.
Ponieważ wszystko jest renderowane w 3D, klient może zdecydować, jakie pomiary chce otrzymać, na przykład prostopadłe od środka torów lub pomiary wysokości, szerokości lub innych określonych współrzędnych.

Nasza dokumentacja fotograficzna tuneli i przełęczy górskich dostarcza szczegółowych informacji dotyczących stanu torów i/lub otoczenia, takich jak wzmocnienia, izolacje przeciwmrozowe, widoki na przełęcze i szczyty.

Oprócz sporządzania wykresów można przeprowadzić analizę ryzyka dotyczącą np. pęknięć, stref błota, wody i roślinności w tunelach i na grzbietach. Możemy również zlokalizować wszystkie niebezpieczne drzewa wzdłuż torów, które mogłyby spowodować przerwanie linii.


Dane

Pozyskane dane prezentowane są w przejrzysty i szybki sposób w dedykowanym oprogramowaniu 3D DPM Inspection, lub w aplikacji chmurowej webDPM. Dane z wielu źródeł są integrowane w jednym środowisku i dzięki uzyskanej synergii infrastruktura informacyjna jest bardziej kompleksowa i dostępna.

Uzyskane dane mogą być również wykorzystane do:

Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz którejś z naszych usług - przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, ale wystąpiły problemy

Wystąpił błąd przy wysyłaniu Twojej wiadomości. Proszę, spróbuj ponownie!