EU projects

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa VISIMIND LTD SP. Z O.O.

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa VISIMIND i realizacja celów technologicznych.

Efekty projektu: Prowadzenie działań badawczo- rozwojowych, ukierunkowanych na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystania Sztucznej Inteligencji do wsparcia procesu detekcji i klasyfikacji danych z oblotów.

Wartość projektu: 1 319 744,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 781 609,44 zł

fundusze europejskie program regionalny rzeczpospolita polska warmia i mazury zdrowe zycie zdrowy zysk europejski fundusz rozwoju regionalnego
ISO image
AB9001 image
9001_Certyfikat_EN image
14001_Certyfikat image
27001_Certyfikat image
45001_Certyfikat image

Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, ale wystąpiły problemy

Wystąpił błąd przy wysyłaniu Twojej wiadomości. Proszę, spróbuj ponownie!