Modele 3D, modele numeryczne i pliki wektorowe

  • NMT – numeryczny model terenu
  • NMPT – numeryczny model pokrycia terenu
  • zNMPT – znormalizowany numeryczny model terenu
  • Modele 3D obiektów
  • Digitalizacja przewodów i konstrukcji wsporczych