Nasze rozwiązanie

Rozwiązanie oferowane przez Visimind wspiera działalność przedsiębiorstw gazowniczych w następujących obszarach:

 • ewidencja naziemnej infrastruktury sieciowej i urządzeń gazowych,
 • kartometryczne zdjęcia wykonane z pokładu śmigłowca, usytuowane w układzie geograficznym,
 • planowanie i projektowanie sieci,
 • ortofotomapa obszaru planowanej rozbudowy sieci, niwelacja powierzchniowa skanerem laserowym, cyfrowe mapy geodezyjne,
 • lokalizacja uszkodzeń,
 • inspekcja i dokumentacja sieci oraz jej otoczenia wykonywana z pokładu śmigłowca,
 • wspomaganie prac eksploatacyjnych, dokumentacja sieci, obraz sieci w postaci zdjęć zintegrowany z mapą cyfrową.

Metoda Visimind

Zastosowanie Metody Visimind pozwala na jednoczesną analizę informacji o stanie technicznym sieci oraz lokalizacji obiektów. Pełna funkcjonalność systemu jest osiągana dzięki integracji numerycznego modelu powierzchni terenu, zdjęć stereograficznych i szczegółowych oraz zobrazowań termowizyjnych z ortofotomapami, wektorowymi mapami sytuacyjnymi, katastralnymi i tematycznymi.

Ponadto nasze dane można wykorzystać do:

 • pomiaru współrzędnych geodezyjnych i opisu elementów infrastruktury kolejowej,
 • wykonania wizualizacji pasa kolejowego i otoczenia (zagrożenia ze strony roślinności),
 • tworzenia map cyfrowych,
 • modelowania 3D terenu i architektury wykonanych w technologii skaningu laserowego.

Celem dostarczenia oferowanych rozwiązań jest wsparcie Klienta w następujących obszarach biznesowych:

 • optymalizacja procesów zarządzania infrastrukturą sieciową,
 • usprawnienie procesów planowania i rozbudowy sieci,
 • zwiększenie efektywności inwestowania w infrastrukturę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy.