Rozwiązania dla przestrzeni miejskiej

Visimind świadczy usługi w zakresie dokumentacji terenów zurbanizowanych. Rozwiązania naszej firmy znajdują zastosowanie w procesie planowania rozwoju przestrzeni miejskiej, inwentaryzacji budynków i obiektów o znaczeniu historycznym. Dane mogą posłużyć również jako wkład do tworzenia map hałasu.

Nasza oferta

Informacje o powierzchni terenu pozyskiwane są z poruszającego się pojazdu, helikoptera bądź samolotu przy zastosowaniu zespołu kamer cyfrowych i skanera laserowego. Szczegółowe zobrazowania fasad budynków, ulic i terenów zielonych gromadzone są z pokładu samochodu. W przypadku nalotów fotogrametrycznych pozyskiwany jest materiał bazowy trójwymiarowych modeli numerycznych, ortofotomap miast i ich otoczenia, cyfrowych map wysokościowych oraz akustycznych, a także opracowań wykorzystywanych na cele planowania rozmieszczenia infrastruktury nadajników GSM.

Firma Visimind może poszczycić się inwentaryzacją starego miasta w Istambule, obejmująca elewacje 48000 budynków ulokowanych wzdłuż 400 km ulic miejskich. Skaning laserowy oraz zdjęcia cyfrowe wykonane zostały z pokładu samochodu z wykorzystaniem systemu nawigacyjnego pozwalającego na usytuowanie obiektów w spójnym układzie współrzędnych geograficznych. Pozyskane dane po przetworzeniu stanowią precyzyjną dokumentację 3D zabytków architektury islamskiej. Dzięki integracji fotogrametrii i skaningu laserowego, możliwe było pokrycie modelu 3D naturalnymi barwami, pobranymi z wykonanych zdjęć. Projekt z zastosowaniem metody Visimind został zrealizowany w rekordowym czasie 6 miesięcy.