Bezpieczne, wydajne i odpowiedzialne za środowisko

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania lotów jest immanentną składową procesu pozyskiwania danych przestrzennych. Grupa Visimind wykorzystuje wyłącznie statki powietrzne posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia i certyfikaty jak również posiada niezbędne uprawnienia do zarobkowego wykonywania operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka z wykorzystaniem statków powietrznych – ORO.SPO.110 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/201 oraz certyfikaty STC (Supplemental Type Certyficate – Uzupełniający Certyfikat Typu), wydawany przez EASA (Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego), zatwierdzający wykonane modyfikacje statków powietrznych. Posiadanie kompletu dokumentów: świadectwa SPO oraz certyfikatów uzupełniającego STC świadczy o tym, iż użytkowane maszyna posiadają szereg ulepszeń wprowadzonych w pełni legalnie i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami mogą wykonywać obloty napowietrznych linii elektroenergetycznych.

 1. Śmigłowiec
  • loty patrolowe
  • obloty awaryjne
  • wycinanie i przycinanie drzew
  • konserwacja i budowa linii elektroenergetycznych
  • loty obserwacyjne
  • monitoring inwestycji
 2. Samolot
  • loty patrolowe
 3. BSP – bezzałogowe statki powietrzne
  • IWR – inspekcja wysokiej rozdzielczości
  • skaning laserowy
  • kontrola stanu technicznego
  • monitoring inwestycji