Kartografia cyfrowa

  1. Ortofotomapy – usługi mapowania lotniczego
    • Obiektów liniowych – linie elektroenergetyczne, rurociągi, gazociągi, drogi
    • Obiektów powierzchniowych – linia brzegowa, miasta
  2. Do celów projektowych
  3. Ewidencyjne gruntów i budynków
  4. Katastralne i planistyczne
  5. Sytuacyjne i zasadnicze
  6. Tematyczne (BDOT, BDO)