Zdjęcia lotnicze – akwizycja, dokumentacja, inspekcja

 1. Inspekcyjne
  • IWR – Inspekcja Wysokiej Rozdzielczości
  • zdjęcia dokumentacyjne
 2. Zdjęcia termowizyjne
 3. „Corona” – zdjęcia rejestrujące wyładowania koronowe
 4. CIR, NIR – zdjęcia kamerą rejestrującą pasmo bliskiej podczerwieni
 5. Zdjęcia ukośne
 6. Fotorejestracja korytarza technicznego infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej(linie elektroenergetyczne, rurociągi, gazociągi, trakcja kolejowa, drogi)
 7. Kontrola stanu linii elektroenergetycznej
 8. Paszportyzacja majątku sieciowego operatora
 9. Oględziny z ziemi i powietrza